Informacje o psychoterapeucie mgr Edycie Filec

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikowanego czteroletniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w 4- letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej SWPSPsychologię ze specjalnością kliniczną ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ponadto jestem także absolwentem studiów podyplomowych kierunku Psychologia Transportu na tamtejszym Uniwersytecie. Praktykowałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Obecnie przygotowuję się do uzyskania Certyfikatu Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB szkoląc się w ramach czteroletniego kursu Psychoterapii CBT w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziale Onkologii Katowickiego Centrum Onkologii oraz w ramach projektu unijnego realizowanego przez NZOZ ABIMED w Bytomiu, pracując z seniorami, osobami z niepełnosprawnościami oraz osobami z chorobami neurodegeneracyjnymi i po przebytych udarach, a także w ramach praktyki prywatnej w swoim gabinecie psychoterapii. Współpracuję z Akademią Śląską w Katowicach, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoedukacje w ramach warsztatów i szkoleń. Staram się nieustannie doskonalić swoje umiejętności i kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach, konferencjach naukowych, a także poprzez liczne staże i praktyki na oddziałach klinicznych placówek z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

 

Pomoc w przypadku zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz fobii

W swojej pracy wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne: terapię poznawczo-behawioralną, terapię akceptacji i zaangażowania, a także elementy terapii humanistycznej i psychologii pozytywnej, bazującej na zasobach pacjenta. Pracuję z osobami dorosłymi indywidualnie oraz systemowo z parami.

Jestem także trenerem treningu umiejętności społecznych, asertywności i zastępowania agresji, a także prowadzę treningi funkcji poznawczych dla osób po przebytych udarach mózgu oraz w zespołach otępiennych w chorobach neurodegeneracyjnych.

W polu moich szczególnych zainteresowań leżą zagadnienia z dziedziny psychopatologii zaburzeń lękowych oraz zaburzeń o charakterze psychosomatycznym, a także psychogeriatrii i psychoonkologii.

 

puzzle