Psychoterapia poznawczo-behawioralna Katowice, Śląsk

Prowadzę psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym w Katowicach, jednak zgłaszają się do mnie pacjenci z całego Śląska. Oferuję terapię indywidualną, psychoterapię systemową oraz psychoterapię dla par. Psychoterapia poznawczo-behawioralna kierowana jest do osób zmagających się z:

  • zaburzeniami nastroju (m.in. depresją, chorobą afektywną dwubiegunową),
  • zaburzeniami lękowymi (zespołem lęku uogólnionego, fobią społeczną, fobiami specyficznymi, napadami paniki, lękami o zdrowie),
  • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi,
  • zaburzeń psychosomatycznymi (m.in. psychogennymi bólami brzucha, głowy itp.),
  • trudnościami w relacjach z partnerem,
  • innymi problemami natury psychicznej.

Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, a rozpoczęcie psychoterapii, np. w procesie leczenia depresji, może być kluczem do osiągnięcia równowagi i szczęścia w życiu.

 

ilustracja z osobą która myśli o medytowaniu

 

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest w większości przypadków terapią krótkoterminową, z potwierdzoną licznymi badaniami skutecznością w leczeniu wielu zaburzeń.

Prowadzona jest w formie dialogu między pacjentem a terapeutą. Relacja ta ma charakter partnerski, w której pacjent jest postrzegany jako najlepszy ekspert w zakresie przeżywania i rozumienia swoich stanów emocjonalnych, a terapeuta służy mu pomocą oraz podąża za pacjentem wspierając jego wysiłki w dążeniu do poprawy jakości swojego życia.

Praca w trakcie terapii skoncentrowana jest na „tu i teraz", co pozwala skupić się na aktualnych i najbardziej istotnych problemach pacjenta. Pacjent aktywnie uczestniczy w procesie terapeutycznym, pracując nad zmianą postrzegania siebie, innych oraz przyszłości – wspólnie z terapeutą na sesjach, a także samodzielnie, między sesjami. Dzięki temu zwiększa się poziom samoświadomości oraz poczucia wpływu na swoje zachowanie, sposób przeżywania emocji, myślenie o nich, a także odczuwanie swojego ciała. Skutkiem tego procesu jest poprawa samopoczucia, lepsze rozumienie swoich potrzeb, dostrzeganie własnych zasobów oraz korzystniejsze dla pacjenta postrzeganie siebie, innych oraz przyszłości.

Warsztaty i szkolenia psychoterapeutyczne

Prowadzę również treningi funkcji poznawczych dla osób z łagodnymi zespołami otępiennymi i po przebytych udarach mózgu. Ponadto specjalizuję się w treningach asertywności, zastępowania agresji oraz treningach umiejętności społecznych.

Pierwsza sesja psychoterapii

Niektóre osoby mogą odczuwać lęk przed pierwszym spotkaniem z terapeutą – jest to w pełni zrozumiałe i naturalne. Dlatego przed wizytą warto podjąć kilka kroków, które pomogą zmniejszyć stres i niepokój. Przede wszystkim należy pamiętać, że terapeuta to osoba wykształcona i doświadczona w pracy z ludźmi, a jej celem jest pomoc pacjentowi w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi. Przed spotkaniem dobrze jest zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami wobec terapii oraz spisać pytania, które chcieliby Państwo zadać terapeucie. W ten sposób pacjent będzie czuł się przygotowany do rozmowy i łatwiej będzie mu nawiązać kontakt z terapeutą. Ważne jest również, aby dać sobie czas na przemyślenie swojej sytuacji życiowej i emocjonalnej, jednak identyfikacja problemów nastąpi samoistnie w trakcie kolejnych sesji.

Kiedy można zakończyć psychoterapię?

Decyzja o zakończeniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest indywidualna i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj problemu, postęp w terapii oraz oczekiwania pacjenta. Nie ma jednoznacznych kryteriów określających moment zakończenia terapii, gdyż każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Ważne jest osiągnięcie celów terapeutycznych, które zostały ustalone na początku terapii. Jeśli pacjent zauważa znaczącą poprawę w swoim samopoczuciu i funkcjonowaniu, może to być dobry moment na rozważenie zakończenia terapii. W przypadku wątpliwości warto otwarcie porozmawiać z terapeutą na ten temat, ponieważ może to ułatwić podjęcie świadomej decyzji, mającej korzystny wpływ na zdrowie pacjenta.