Psychoterapia Mikołów

Osoby borykające się z różnorodnymi problemami psychicznymi, emocjonalnymi czy behawioralnymi mogą potrzebować psychoterapii w Mikołowie. Współczesna psychoterapia opiera się na badaniach naukowych i wykorzystuje metody, które mogą przyczynić się do rozwiązania wielu trudności życiowych. Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jednym z nurtów w tej dziedzinie, łączącym w sobie elementy terapii poznawczej oraz terapii behawioralnej. Celem psychoterapii jest przede wszystkim poprawa jakości życia pacjenta, zarówno pod względem funkcjonowania emocjonalnego, jak i społecznego, zawodowego czy rodzinnego.

Jakimi problemami zajmuje się psychoterapia?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna może być stosowana w przypadku szerokiego spektrum problemów psychicznych i emocjonalnych. Do najczęstszych należą zaburzenia lękowe, takie jak ataki paniki, fobie czy lęk społeczny. Inne istotne kwestie to zaburzenia nastroju, w tym depresja czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Ponadto psychoterapeuci zajmują się problemami związanymi ze stresem, traumą bądź zaburzeniami osobowości. Warto również wspomnieć o tym, że tę formę pracy nad sobą mogą podjąć osoby mające trudności w relacjach międzyludzkich – uczestniczące w konfliktach rodzinnych, borykające się z problemami w związku czy z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi. Psychoterapia poznawczo-behawioralna może być stosowana zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej, w zależności od potrzeb konkretnego pacjenta.

Na czym polega proces psychoterapeutyczny?

Proces psychoterapeutyczny opiera się na współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem, którzy dążą do osiągnięcia wyznaczonych celów terapeutycznych. Na początku terapii przeprowadzany jest dokładny wywiad oraz ewentualne badania diagnostyczne, które pozwalają na zrozumienie problemu oraz opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego. W trakcie poszczególnych sesji terapeutycznych pacjent uczy się rozpoznawać i zmieniać swoje negatywne myśli oraz zachowania, które wpływają na jego samopoczucie i funkcjonowanie. Terapeuta pomaga również w nauce radzenia sobie ze stresem oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości.

Czas trwania procesu psychoterapeutycznego jest różny dla każdego pacjenta i zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj problemu, jego nasilenie czy motywacja do zmiany. W przypadku psychoterapii poznawczo-behawioralnej proces ten może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Więcej informacji na ten temat mogą Państwu udzielić specjaliści z gabinetów psychoterapii w Mysłowicach, Sosnowcu, Katowicach i innych miastach.